MŁODE TALENTY

Polityka prywatności

Serwis szanuje dane osobowe swoich użytkowników. Niniejsza polityka prywatności określa cel i sposób gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma Proclever Patryk Olejniczak. 

 

DANE OSOBOWE

Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazywane przez Firmy i Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, stosując do przetwarzania danych osobowych przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zbiory zgromadzonych danych osobowych Firm i Użytkowników podlegają właściwej ochronie, zgodnie z ww. przepisami. Dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Usługodawcę.

 1. W momencie rejestracji Konta Firmy lub Użytkownika, Firma lub Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Wymagane są jedynie te dane, które są niezbędne prawidłowego działania serwisu.
 2. Serwis nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych Firm i Użytkowników innym podmiotom.
 3. Dane osobowe podane przez Firmę lub Użytkownika podczas rejestracji i edycji konta są wykorzystywane w celach:
 1. Ujawnienie danych osobowych Firmy lub Użytkownika może nastąpić:

KWESTIE TECHNICZNE

 1. Serwis gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP i inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych i marketingowych.
 2. Serwis gromadzi dane wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics (źródło wejścia na stronę, treści zapytań wpisywanych w wyszukiwarkach, przebieg nawigacji itp.) w celach statystycznych.
 3. Serwis stosuje mechanizm "cookies". Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, wykorzystywane m.in. do zapamiętania danych niezbędnych do logowania w serwisie. Zawierają one unikalny identyfikator użytkownika, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z jakiej korzysta użytkownik itp. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dostęp do bazy danych osobowych Firm i Użytkowników ma wyłącznie administrator serwisu.
 2. Firma lub Użytkownik ma możliwość wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych poprzez dokonanie zmian po zalogowaniu się na swoje konto, lub też kontaktując się z administratorem serwisu.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.
 4. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, regulaminu lub korzystania z serwisu, należy skontaktować się poprzez adres email administratora lub skorzystać z formularza kontaktowego.